1

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 27ης/19-11-2020 κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε τον πίνακα εδώ