1

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 37ης/28.12.2021 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ