1

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 7ης/31.07.2019 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ