1

Πίνακας ανάρτησης θεμάτων της 8ης/6-7-2021 δια περιφοράς συνεδρίασης Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ