Πίνακας Θεμάτων 06ης /18-04-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε εδώ τον πίνακα