1

Πίνακας θεμάτων 14ης κατεπείγουσας δια περιφοράς (ηλ. ταχ.) Συνεδρίασης της Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ