1

Πίνακας Θεμάτων 22ης/28.07.2021 δια τηλεδιάσκεψης(μέσω e-presence.gov.gr) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ