1

Πίνακας Θεμάτων 34ης/1-11-2021 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Δράμας

Δείτε τον πίανακα εδώ