Πίνακας θεμάτων 5ης/10-06-2020 συνεδρίασης Κοινότητας Δράμας κεκλεισμένων των θυρών

Δείτε τον πίνακα εδώ