1

Πίνακας Θεμάτων της 08ης / 22-05-2017 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε τον πίνακα εδώ