1

Πίνακας Θεμάτων της 10ης /10-07-2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε τον πίνακα εδώ