1

Πίνακας Θεμάτων της 11ης /27-09-2018 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ