Πίνακας Θεμάτων της 18ης /28-12-2017 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ