Πίνακας θεμάτων της 22ης/02-12-2015 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε τον πίνακα