Πίνακας Θεμάτων της 27ης/11-09-2013 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου