Πίνακας θεμάτων της 29ης/9-11-212 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Δελτίο τύπου