1

Πίνακας θεμάτων της 32ης/21-11-2012 Συνεδρίασης Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου