1

Πίνακας Θεμάτων της 4ης/31.01.2022 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ