ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 7ης/9-11-2020 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                      ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

                         ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                            7η/ 911-2020 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Α/Α

ΑΡΙΘ

.ΑΠΟΦ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1.

20

Mεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) για τον υποβιβασμό οργανικής θέσης του 5ου Δ.Σ. και Β) ΟΜΟΦΩΝΑ για προαγωγή οργανικότητας του Δ.Σ.Κ.Αγρου

2

21

Mεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δράμας

ΟΜΟΦΩΝΑ

3

22

Διάθεση χρήσης σχολικών αιθουσών 15ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας στο Σύνδεσμο Ιδιόκτητων Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Europalso

ΟΜΟΦΩΝΑ για τη διάθεση χρήσης χώρου του σχολείου

4

23

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 6ου Δημοτικού Σχολείου στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών.

ΟΜΟΦΩΝΑ για τη διάθεση χρήσης χώρου του σχολείου

5

24

Διάθεση χρήσης αιθουσών του 12ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας 1) στο Πολιτιστικό Σύλλογο Λιβαδερού και 2) στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων του αθλητισμού Αμεα

ΟΜΟΦΩΝΑ για την ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗ χρήσης του γυμναστηρίου του σχολείου

6

25

Διάθεση χρήσης των εργαστηρίων των Ε.Κ. στο Δημόσιο ΙΕΚ

ΟΜΟΦΩΝΑ για τη διάθεση χρήσης των εργαστηρίων του σχολείου

7

26

Διάθεση χρήσης γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου σε αθλητικούς συλλόγους

ΟΜΟΦΩΝΑ για την ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗ χρήσης του γυμναστηρίου σχολείου

8

27

Διάθεση χρήσης γυμναστηρίου του 2ου Λυκείου σε αθλητικούς συλλόγους

ΟΜΟΦΩΝΑ για την ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗ χρήσης του γυμναστηρίου του σχολείου

Δράμα 10/11/2020

Η αναπλ. Γραμματέας

Μαρία Ζεϊτίδου