1

Πίνακας Θέματος της 3ης/03-02-2020 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ