Επίδομα Τυφλότητας

Δικαιούχοι:

Άτομα των οποίων πιστοποιείται η τυφλότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω . Η πιστοποίηση γίνεται από την επιτροπή ΚΕΠΑ.

Διαδικασία:

  1. Υποβολή αίτησης από τον αιτούντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
  2. Έλεγχος δικαιολογητικών ως προς την πληρότητα και γνησιότητα και πρωτοκόλληση της αίτησης.
  3. Έκδοση απόφασης και  ενημέρωση μητρώου.