Άδεια Τοποθέτησης Πινακίδας Αποκλειστικής Στάθμευσης Αναπηρικού Αυτοκινήτου