Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης/Εντοπιότητας και Οικογενειακής Κατάστασης
image_print

Για την έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας, διαβατήριου ή βιβλιάριου ασθενείας, ή όταν έρχεται να το παραλάβει τρίτο πρόσωπο χρειάζεται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτούνται ακόμα και στη περίπτωση συγγενών α’ βαθμού που δεν είναι στην ίδια οικογενειακή μερίδα.