Εγγραφή Ενηλίκου σε Δημοτολόγιο όταν είναι γραμμένος μόνο στα Μητρώα Αρρένων
image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου.
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων.
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης που να έχει συνταχθεί σε 90 ημέρες από τη γέννηση.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου δική του, εάν είναι παντρεμένος.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στο Δημοτολόγιο άλλου Δήμου.

Πρότυπα Αρχεία: