Νέα Αριθμοδότηση Ακινήτου

Σε περίπτωση που ζητείται αριθμοδότηση ακινήτου για πρώτη φορά: