1

Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αμαξιδίων, ποδηλάτων και scooter

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ