1

Προμήθεια Χρωμάτων & Συναφών Ειδών

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια Χρωμάτων & Συναφών Ειδών», προϋπολογισμού 20.318,30 € (χωρίς ΦΠΑ) και 24.991,51 € (με ΦΠΑ).  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ