1

Προμήθεια Εξοπλισμού Κ.Δ.Α.Π. μεΑ Δήμου Δράμας

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια εξοπλισμού ΚΔΑΠ μεΑ Δήμου Δράμας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο, για τις ανάγκες του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Δήμου Δράμας, προϋπολογισμού, 30.700,00 € με ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ