1

«Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ»

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα (Ομάδα Ε & Ομάδα ΣΤ), για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την «Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ (Ηλικιωμένων Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας)», προϋπολογισμού 10.139,63 € με ΦΠΑ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ