1

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών — 2017

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών, με κριτήριο κατακύρωσης για τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης της περιοχής, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενώ για τα ελαιολιπαντικά με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για της ανάγκες του Δήμου Δράμας, της ΔΕΥΑΔ, της ΔΕΚΠΟΤΑ, του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας, του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 1.910.133,94 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ