1

Προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ — 2016

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο (συνοπτικό) ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια σπόρων, φυταρίων, δενδρυλλίων, οργανικού υλικού (τύρφη), κηπευτικού χώματος (μίλι), φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων κτλ – 2016, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε σπορά, φυτεύσεις και φροντίδα υφιστάμενων χώρων πρασίνου σε διάφορα σημεία του Δήμου Δράμας καθώς και σε αθλητικούς χώρους, προϋπολογισμού 49.896,03 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ