Προσφυγικό-Κέντρο Ανοιχτής Φιλοξενίας Προσφύγων ΒΙ.ΠΕ. Δράμας

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου