Πρόσκληση 10/10-09-2018 Σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ