Πρόσκληση 10ης/17-9-2020 δια περιφοράς συνεδρίασης Κοινότητας Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ