1

Πρόσκληση 13ης/09.12.2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ