1

Πρόσκληση 13ης/28.04.2021 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε την πρόσκληση prds1328042021