1

Πρόσκληση 13ης/3-11-2020 δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Κοινότητας Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ