Πρόσκληση 14ης/26-06-2020 Κατεπείγουσας Δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ