Πρόσκληση 15ης\24-6-2020 κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε την πρόσκληση εδώ