1

Πρόσκληση 16ης/24-05-2021 Κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Δ.Σ. Δ. Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ