Πρόσκληση 19ης/30.10.2019 Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ