1

Πρόσκληση 20ης/17-05-2022 Κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Ο.Ε Δ. Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ