Πρόσκληση 26η/27-12-2019 για Κατεπείγουσα Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε την πρόσκληση εδώεδώ