Πρόσκληση 29ης/2-12-2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης του Δ.Σ. Δ. Δράμας

Δείτε τη πρόσκληση εδώ