Πρόσκληση 2η για σύγκληση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης στις 10-07-2017

Δείτε εδώ