Πρόσκληση 2ης/15-1-2021 κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Δ.Σ.

Δείτε την πρόσκληση εδώεδώ