Πρόσκληση 3ης/16-03-2021 δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ