Πρόσκληση 7ης/07-03-2023 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ