Πρόσκληση 7ης/18.12.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ