1

Πρόσκληση 8ης/24-09-2021 κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ